Samferdselsteknikk

Infrahead AS utfører prosjektering av det meste innen riksveger, fylkesveger, kommunale- og private veger. Vi prosjekterer også tilstøtende anlegg som torg, plasser, parkerings- og terminalanlegg.

Vi kan påta oss hele prosessen fra oppmåling av eksisterende situasjon, reguleringsplan, byggeplantegninger med anbudsbeskrivelse, søknad om ramme- og igangsettingstillatelse, stikningsdata, byggeledelse og "as built"-dokumentasjon.

Våre tjenester omfatter også slikt som 3D-visualisering av prosjekter, masseberegninger, kostnadsberegninger, støyberegninger og planlegging av støyskjerming, planlegging og lysberegning av veglysanlegg, tegning og beregning av støttemurer mv.

Vi benytter moderne 3D-programvare fra Novapoint og Autodesk i planleggingen. Anbudsbeskrivelser utarbeides med ISY G-prog.

Siden oppstarten i 1982 har vi gjennomført en lang rekke prosjekter innen samferdsel og vegplanlegging.

Les mer …

E-post:  | Tel: 90086260 | Adresse: Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar