Kommunalteknikk - VA

Infrahead AS innehar solid kompetanse innen prosjektering av vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter alt fra store kommunale hovedledninger til mindre private stikkledningsanlegg.

Vi kan påta oss hele prosessen fra registrering av eksisterende ledningsnett, oppmåling av terreng i planlagte traseer, byggeplantegninger med anbudsbeskrivelse, søknad om ramme- og igangsettingstillatelse, stikningsdata, byggeledelse og "as built"-dokumentasjon.

Våre tjenester omfatter også slikt som overvannsberegninger, infiltrasjons-/fordrøyningsløsninger for overvann, kapasitetsberegninger i vann- og avløpsledninger mv.

Vi benytter moderne 3D-programvare fra Novapoint og Autodesk i planleggingen. Anbudsbeskrivelser utarbeides med ISY G-prog.

Siden oppstarten i 1982 har vi gjennomført en lang rekke prosjekter innen vann og avløp.

Et lite utvalg av disse prosjektene er gjengitt nedenfor:

Boligfelt Navneberget, Stange: Byggeplan for ca 1000 meter kommunal veg og VA. Oppdrag for Stange kommune.

Boligfelt Bjerkodden, Bærum: Byggeplan for ca 300 meter kommunal veg og VA. Oppdrag for Axer Eiendom AS.

Boligfelt Rudstein - Nyborg, Nittedal: Byggeplan for ca 1100 meter kommunal veg og VA. Oppdrag for Solgard Utvikling AS.

Boligfelt Berg Vestre, Løten: Byggeplan for ca 550 meter kommunal veg og VA. Oppdrag for Kvæken Eiendom AS.

Boligfelt Svalestien, Ås: Byggeplan for ca 320 meter kommunal veg og VA. Oppdrag for Akershus Eiendomsutvikling / Skanska AS.

Boligfelt Hansstua - Starhellinga, Stange: Byggeplan for ca 200 meter veg og VA. Oppdrag for Trond M Ruud Olsen.

Meierigården, Løten: Prosjektering VA og utomhus for forretnings- og leilighetsbygg. Parkering, atkomst, drenering, VA. Oppdrag for FP Entreprenør AS.

Stange Bruk, Stange: Prosjektering VA og utomhus for to utbyggingstrinn med forretnings- og kontorbygg. Parkering, atkomst, drenering, VA. Oppdrag for Lindbo AS.

E-post:  | Tel: 90086260 | Adresse: Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar