Kommunalteknikk - VA

Infrahead AS innehar solid kompetanse innen prosjektering av vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter alt fra store kommunale hovedledninger til mindre private stikkledningsanlegg.

Vi kan påta oss hele prosessen fra registrering av eksisterende ledningsnett, oppmåling av terreng i planlagte traseer, byggeplantegninger med anbudsbeskrivelse, søknad om ramme- og igangsettingstillatelse, stikningsdata, byggeledelse og "as built"-dokumentasjon.

Våre tjenester omfatter også slikt som overvannsberegninger, infiltrasjons-/fordrøyningsløsninger for overvann, kapasitetsberegninger i vann- og avløpsledninger mv.

Vi benytter moderne 3D-programvare fra Novapoint og Autodesk i planleggingen. Anbudsbeskrivelser utarbeides med ISY G-prog.

Siden oppstarten i 1982 har vi gjennomført en lang rekke prosjekter innen vann og avløp.

Les mer …

E-post:  | Tel: 90086260 | Adresse: Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar