Arealplanlegging

Infrahead AS utarbeider reguleringsplaner for samferdselsanlegg, boligfelt, industri- og næringsområder mv. Vi lager også reguleringsplaner og driftsplaner for massetak.

Vi kan påta oss hele prosessen fra oppmåling av eksisterende situasjon, reguleringsplan med tekniske planer for terrengforming, veger og VA, illustrasjonsplaner med 3D-modeller og snitt, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, eventuelle støyberegninger og planlegging av tiltak m.v.

Vi benytter moderne dataverktøy fra Novapoint og Autodesk i planleggingen. Reguleringsplaner leveres på nyeste Sosi-format for innlesing i kommunale kartdatabaser etc.

Siden oppstarten i 1982 har vi gjennomført en lang rekke prosjekter innen arealplanlegging.

Les mer …

E-post:  | Tel: 62511000 | Faks: 62511001 | Adresse: Skolegata 12, 2317 Hamar